Labor Day Sale

Better Naked Iconic Eye Kit
Smoke Show Iconic Eye Kit
Be Extra Iconic Eye Kit
Delilah Lip Kit

Delilah Lip Kit

₸22,700.00
Amelia Lip Kit

Amelia Lip Kit

₸22,700.00
https://vimeo.com/849201005?share=copy

The Pinky Lip Kit

₸22,700.00
https://vimeo.com/849204886?share=copy

Birthday Suit Lip Kit

₸22,700.00
Heidi Lip Kit

Heidi Lip Kit

₸22,700.00
No Apologies Lip Kit

No Apologies Lip Kit

₸22,700.00
Showstopper Lip Kit

Showstopper Lip Kit

₸22,700.00
The Kiki Lip Kit

The Kiki Lip Kit

₸22,700.00
https://vimeo.com/849198489?share=copy

Sasha Lip Kit

₸22,700.00
Sabine Lip Kit

Sabine Lip Kit

₸22,700.00
Legends Only Lip Kit

Legends Only Lip Kit

₸22,700.00
Call Me Coral Lip Kit

Call Me Coral Lip Kit

₸22,700.00
Rodeo Drive Lip Kit

Rodeo Drive Lip Kit

₸22,700.00