Shop

Sabine Lip Kit

Sabine Lip Kit

Lek 5,100.00
Showstopper Lip Kit

Showstopper Lip Kit

Lek 5,100.00
Amelia Lip Kit

Amelia Lip Kit

Lek 5,100.00
https://vimeo.com/849204886?share=copy

Birthday Suit Lip Kit

Lek 5,100.00
https://vimeo.com/849201005?share=copy

The Pinky Lip Kit

Lek 5,100.00
Legends Only Lip Kit

Legends Only Lip Kit

Lek 5,100.00
Heidi Lip Kit

Heidi Lip Kit

Lek 5,100.00
Rinna Beauty Pool Float
Larger Than Life Lip Plumping Gloss

Larger Than Life Lip Plumping Gloss

Regular price Lek 2,500.00 Lek 1,600.00
Sale
Icon Collection Lip Gloss
Icon Collection Lipstick
Big Stick Energy Lip Enhancer
Pumped Up! Lip Enhancer Oil
Icon Collection Lip Liner
No Apologies Lip Kit

No Apologies Lip Kit

Lek 5,100.00
https://vimeo.com/849198489?share=copy

Sasha Lip Kit

Lek 5,100.00
The Kiki Lip Kit

The Kiki Lip Kit

Lek 5,100.00
Delilah Lip Kit

Delilah Lip Kit

Lek 5,100.00