Shop

Sabine Lip Kit
Showstopper Lip Kit
Amelia Lip Kit
https://vimeo.com/849204886?share=copy
https://vimeo.com/849201005?share=copy
Legends Only Lip Kit
Heidi Lip Kit

Heidi Lip Kit

Q396.00
Rinna Beauty Pool Float
Big Stick Energy Lip Enhancer
Pumped Up! Lip Enhancer Oil
Icon Collection Lip Liner
No Apologies Lip Kit
https://vimeo.com/849198489?share=copy

Sasha Lip Kit

Q396.00
The Kiki Lip Kit
Delilah Lip Kit